776 503 888
Vyberte stránku

Shiatsu

Co je Shiatsu?

Shiatsu je autonomní přírodní systém péče o zdraví, který má původ v Japonsku a je ovlivněn čínskými a nově též západními poznatky. Své teoretické a praktické kořeny odvozuje od starodávných filozofických a léčitelských tradic Dálného Východu a celostního chápání života a léčení založených na těchto filozofiích.

Cílem shiatsu je navozovat a podporovat procesy přirozeného sebeuzdravování, stavu pohody a zdraví a osobnostního růstu, a udržovat tak zdraví skrze vyrovnávání energetického systému jedince. Metrodou je používání tlaku a energetických i fyzických dotyků na energetické dráhy a body na těle s cílem vyrovnat oběh tělesné energie (Ki neboli čchi).

Evropská Federace Shiatsu

Filozofické pozadí

       Shiatsu odvozuje svoje teoretické a praktické kořeny od starobylých tradic léčení a filosofie Dálného východu. Dnes je to samostatná léčebná metoda původem z Japonska, ovlivněna čínským i západním poznáním. Z čínských poznatků je to hlavně učení o jin a jangu a pěti elementech, ze západního vědění je shiatsu ovlivněné anatomií a fyziologií.

Čínská medicína člověka pojímá komplexně a to i v souvislosti s prostředním, ve kterém žije. Popisuje dva základní principy – jin a jang. Ty jsou sice protikladné, ale vzájemně se doplňují a nemohou bez sebe existovat.

Dále rozeznává pět prvků a popisuje jejich vztahy. Ke každému prvku patři na fyzické úrovni většinou dva orgány, jejich energetické dráhy, smyslový orgán, tkáň, tekutina, … Na psychické úrovni pak emoce a určité charakterové rysy, postoje a také „duše“ – jakási duchovní kapacita. Mimo člověka pak prvky zahrnují klimatický faktor, roční období, zeměpisný směr  …. a mnoho dalšího.

Cokoliv vně i uvnitř nás můžeme zařadit k některému z těchto elementů a také k jinu či jangu. Zdraví a celková pohoda (rovnováha) člověka je podle této teorie ovlivňována vnějšími faktory – klimatem, potravou a sociálním prostředím,.. a zevnitř závisí na jeho psychickém ladění, prožívání emocí, využívání svých schopností a podobně.

Při shiatsu tak prostřednictvím drah a bodů ovlivňujeme vnitřní prostředí člověka – dráhu, související orgány, … ale také vnitřní postoje, emoce a další atributy psychiky. Zevní prostřední ovlivnit nemůžeme, ale schopnost reagovat a přizpůsobovat se změnám vnějšího prostředí ano.

Ve světle výše řečeného je shiatsu velmi odlišné od klasické masáže, která je cílená především na pohybový aparát, i když pozorný a zkušený masér vám také pomůže zrelaxovat nebo naopak vaše tělo povzbudí. Účinnost a zacílení shiatsu na určité potíže navíc zvyšuje i to, že praktik na počátku vždy vyhodnocuje aktuální stav klienta, vybírá vhodné dráhy pro ošetření – pokaždé to může být jiná kombinace – a také v průběhu masáže přizpůsobuje techniku, sílu a dobu působení na určité místo aktuální situaci. Na konci může dát klientovi doporučení, vybrat vhodnou stravu či cvičení, které může podpořit v těle element, který je v největší nerovnováze.

 

Cíl a princip Shiatsu

Tělesná a duševní pohoda člověka – jinými slovy zdraví – jako jednota těla, mysli a duše závisí na harmonickém toku energie v těle.

Cílem shiatsu je přiblížit se harmonickému stavu těla i psychiky. Ošetření podporuje regenerační procesy a aktivuje často podceňované samouzdravující síly organismu. Pomáhá,  abychom si lépe uvědomovali své tělo a jeho potřeby, i své potřeby na úrovni psychické. To nás nepřímo vede k péči o sebe a tím i své zdraví.

Způsob, jak to ho dosáhnout, je pomocí masážních technik specifických pro shiatsu uvolňovat a vyrovnávat oběh tělesné energie (japonsky Ki, čínsky čchi) v těle. Prakticky jde o to uvolnit svaly a klouby, s nimi spojené energetické dráhy, které mají spojky do souvisejicích orgánů. Ty jsou zase svázané s určitými emocemi, postoji a vzorci chování – obecně tedy psychickými pochody.

Během ošetření praktik neustále nejprve hodnotí aktuální stav energie a tkání a teprve podle toho aplikuje vhodnou techniku, dávkuje tlak a dobu působení na dané místo. Nejde tedy o aplikaci nějaké dané posloupnosti hmatů, ale ošetření je spíše  neustálou komunikací s tělem skrze dotek založená na hodnocení toku energie. Techniky masáže jsou přizpůsobovány opravdovým potřebám těla.

Způsob provedení Shiatsu

Praktik shiatsu během přibližně hodinového ošetření působí na tělo – jeho fyzické (svaly, klouby, vazy, kůže) i energetické (dráhy, body) struktury – prostřednictvím přiměřeného tlaku palci, prsty, dlaněmi, případně lokty, koleny či chodidly. Používá též pasivní protahování končetin, rotace v kloubech a pod., vše vždy s ohledem na to, jaké dráhy ošetřuje. Zpočátku bývá ošetření dynamičtější, postupně, jak se klient uvolňuje, budou doteky pomalejší a hlubší.

Praktik klečí v pozici zvané seiza nebo se pohybuje kolem těla podle potřeby. Jeho držení těla a pozornost vycházejí z Hara – břicha, ve kterém je dle východních nauk energetické centrum těla.

Vlastní masáži předchází pohovor o potížích minulých i současných a zhodnocení aktuálního stavu pomocí pozorování a vyšetření specifických zón na těle. Podle toho se praktik rozhodne, na kterých drahách bude pracovat.

Masáž se provádí na zemi na matraci zvané futon a klient je po celou dobu oblečený.

Na závěr může praktik dát doporučení ohledně životosprávy či ukázat klientovi vhodná cvičení.

Obvykle je třeba přijít s jedním problémem na ošetření několikrát, i intervaly mezi ošetřeními se u různých lidí liší.

 

Studie o Shiatsu

Universita v Leedsu provedla multicentrickou studii účinků a bezpečnosti shiatsu. Studie sledovala příjemce shiatsu vždy půl roku, shiatsu během studie poskytovali praktici, kteří absolvovali řádné (minimálně 2,5 roku trvající) studium a minimálně dva roky po škole praktikovali. Byli sledování klienti v UK, Rakousku a Španělsku.

Ze studie například vyplynulo:

* 84-87 % účastníků udává zmírnění příznaků, kvůli kterým na shiatsu přišli

* 89 – 96 % klientů se po shiatsu cítilo klidnější a uvolněnější

* 73 – 80 % dokázalo udělat změny životního stylu

* více cvičilo 43 – 64 % klientů

* stravovací návyky změnilo 45 – 58 % lidí

* 15 – 34 % uvedlo, že užívají méně léků

* 70 – 73 % klientů cítilo po ošetření shiatsu více energie

* 54 – 60 % klientů udává zlepšení spánku

 Informace jsou převzaty ze shiatsu asociace

Indikace Shiatsu

Shiatsu je výborná preventivní metoda. Je prevencí jak akutních, tak chronických onemocnění. Ulevuje od stresu i emočního napětí a tak umožňuje optimální funkci imunitního systému, který jehož účinnost je stresem omezována.

Je vhodné pro následující stavy:

* únava, pocit nedostatku energie

* nespavost

* bolesti hlavy

* potíže s dýcháním

* potíže se zažíváním

* bolesti v pohybovém aparátu, bolesti zad, krku, bolesti velkých kloubů

* gynekologické obtíže – poruchy menstruace (přílišná, příliš častá, bolestivá, vynechávající, opakované záněty – v chronickém klidovém stavu), funkční neplodnost

* podpora v těhoteství (kromě prvního trimestru), podpora po porodu

* podpora při změně životního stylu (snižování nadváhy, změna jídelníčku)

a jiné ….

 

Kontraindikace Shiatsu

Shiatsu není vhodné při těchto stavech:

* akutní horečnatá onemocnění

* akutní zhoršení a dekompenzace chronických onemocnění (např. vysoký tlak či cukrovka – v klidovém kompenzovaném stavu je shiatsu možné, pokud tlak či hladina cukru kolísají, tak shiatsu neprovádíme)

* stavy tři měsíce po operacích – týká se oblasti jizvy, čerstvé jizvy a rány obecně

* nově vzniklé neznámé obtíže, u kterých není jasné, čím jsou způsobené

* nádorová onemocnění – nově zjištěná a léčená (shiatsu je možné, pokud lékaři dotyčnému sdělí, že je zdráv – obvykle po pěti letech od léčby, pokud se neobjeví nádor či jeho metastázy znovu)

* epilepsie

* osteoporosa – je pouze relativní kontraindikací, znalost, že ji klient má pouze vede praktika k opatrnosti

* křečové žíly – rozsáhlé, bolestivé, v zánětu. V klidovém stavu lze shiatsu provádět, klient by o nich měl praktikovi říci.

* těžká duševní onemocnění, schizofrenie

* první trimestr těhotenství a určité body v dalších fázích těhotenství

Vždy je důležité praktikovi říci o svých závažných onemocněních a případném těhotenství. Zkušený praktik kontraindikace zná a poradí, kdy je shiatsu vhodné a kdy ne. Důležitý je i vlastní pocit důvěry a bezpečí – dejte na intuici, pokud říká, že shiatsu dnes radši ne.